Pantronics Holdings Limited

Suite 1603A, Tower 2, Nina Tower

8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, Hong Kong

Tel : +852 – 3166 8282

Fax : +852 – 3166 8299

Website: www.pantronicshk.com


Pantene Industrial Company Limited

Suite 1603A, Tower 2, Nina Tower

8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, Hong Kong

Tel : +852 – 3166 8282

Fax : +852 – 3166 8299

Website: www.pantene.com.hk


Shenzhen Pantai Electronic Company Limited

1/F~3/F, Sen Feng Building, Time Valley, Gongming,

Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, China.

Tel : +86 – 755 – 2705 8372

Fax : +86 – 755 – 2705 7512

Website: www.pantene.com.hk